Boosten Betonadvies v.o.f. voert technische [visuele] inspecties uit volgens CUR Aanbeveling 72 “Inspectie en onderzoek van betonconstructies”. CUR-Aanbeveling 72 beschrijft regels en eisen voor inspecties en onderzoek in het kader van beheer en onderhoud van betonconstructies, schade analyse en de prognose van de ontwikkeling van eventuele schade in de toekomst.

Op basis van een technische [visuele] inspectie wordt de toestand van betonconstructies beoordeeld. Het betreft een inspectie op de aanwezigheid van technische – en constructieve betonschade door [carbonatatie en/of chloride geïnitieerde] wapeningscorrosie, scheuren, delaminatie van beton en chemische aantasting van het beton.

De aard van de gebreken wordt beoordeeld op basis van CUR Aanbeveling 118 ”Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton ”, waarbij onderscheidt wordt gemaakt in:

  • Technische betonschade, waarbij de duurzaamheid van het onderdeel moet worden hersteld en beschermd om verdere corrosie te voorkomen door middel van technische reparatie [RT];
  • Constructieve betonschade met constructieve gevolgen, waarbij het draagvermogen en de algemene constructieve veiligheid moet worden hersteld door middel van constructief herstel [RS]