Ervaringen

Boosten Betonadvies [2009 tot heden]

  • Betononderhoudskundige BV;
  • Eigenaar van betontechnisch adviesbureau BOOSTEN.

Gemeente Maastricht [2006 – 2015]

  • Senior bouwinspecteur A2 Project (WABO Vergunnen en Toezicht);
  • Projectleider LEAN-proces (procesinrichting risico-gestuurd bouwtoezicht);
  • Projectleider Bouw (voorbereiden, aanbesteden en begeleiden restauratieprojecten).

2013-08-13 004v01 Europaplein zuid (Small)

INTRON BV te Sittard [1987 -2006]

  • Betontechnoloog/hoofdlaborant/kwaliteitsfunctionaris INTRON laboratorium;
  • Betononderhoudskundige;
  • Senior adviseur/projectleider/ INTRON Advies;
  • Deskundig Inspecteur Vloeistofdichte Voorzieningen;
  • Lead auditor INTRON Certificatie BV [NEN-EN-ISO 9001, BRL 3201 “uitvoeren van betonreparaties” en BRL 2369/2370/2371 “aanleg van vloeistofdichte voorzieningen”].

[Bekistings]timmerman, betonwerken diverse bouwbedrijven [1986 -1987]