Ervaringen

Boosten Betonadvies [2009 tot heden]

Betononderhoudskundige BV en eigenaar van betontechnisch adviesbureau BOOSTEN.

Gemeente Maastricht [2006 – 2015]

WABO Vergunnen en Toezicht (Bouw en Woningtoezicht).

  • Senior bouwinspecteur verantwoordelijk geweest voor het bouwtoezicht (op basis van systeemgericht toezicht) tijdens de realisatie van de A2 tunnel en kunstwerken (project Groene Loper).
  • Projectleider LEAN (procesinrichting bouwtoezicht naar systeemtoezicht)
  • Projectleider Bouw (voorbereiden, aanbesteden en begeleiden sloop- en restauratieprojecten)

2013-08-13 004v01 Europaplein zuid (Small)

INTRON BV te Sittard [1987 -2006]

Boosten is werkzaam geweest bij INTRON BV als betontechnoloog/QC in het materiaalkundig laboratorium en vervolgens als senior adviseur / projectleider bij INTRON Advies. Een kleine greep uit de vele projecten zijn:

  • BouwQ (technisch inspectie service -TIS) bij KOSMOS project Oost Nederland (kunstwerk onderhoud op basis van systeem gerichte contract beheersing)
  • CUR onderzoeken (o.a. duurzaamheidsonderzoeken / toepassing poederkoolvliegas en fijn zand in beton)
  • Onderzoeksprojecten civiel, utiliteitsbouw, petrochemische industrie, waterschappen, RWZI’s
  • Inspectie en onderhoud civiele kunstwerken

BOOSTEN is als lead auditor werkzaam geweest voor INTRON Certificatie BV en heeft ruime ervaring op het gebied van kwaliteitszorgsystemen in kader NEN-EN-ISO 9001, BRL 3201 “uitvoeren van betonreparaties”  en BRL 2369/2370/2371 “aanleg van vloeistofdichte voorzieningen”.

 

ervaringen