Toestandsinspectie

De conditie van de civiele kunstwerken wordt vastgesteld aan de hand van toestandsinspecties volgens CUR-Aanbeveling 117 “Inspectie en advies kunstwerken”. De toestandsinspectie [B2] betreft een visuele inspectie om de functionele toestand van de constructieonderdelen vast te stellen. Hierbij wordt van de zichtbare onderdelen de huidige onderhoudstoestand beoordeeld en vastgelegd op object specifieke inspectietekeningen.

Van de gebreken wordt de omvang, mogelijke oorzaak en de gevolgen voor het functioneren beschreven aan de hand van foto opnames. Op basis van de inspectie wordt de algemene conditie bepaald op object niveau en op element- en bouwdeelniveau gebaseerd op de NEN 2767 methodiek. Tevens worden de algemene beheersmaatregelen vastgesteld.