Niet destructief onderzoek [NDO]

Om wapening te detecteren wordt een niet-destructief onderzoek uitgevoerd, waarbij met behulp van Hilti ferroscan [PS300] en de X-scan betonradar [PS1000] de wapening wordt opgespoord. Met de Hilti Ferroscan kunnen we de wapeningsstaven in het beton op niet-destructieve wijze lokaliseren. Deze techniek is gebaseerd op het opwekken van een magnetisch veld in de wapeningsstaven en het detecteren van deze velden. Met deze meetmethode worden linescan metingen uitgevoerd, waarbij relatief snel de betondekking op de wapeningsstaven en het aantal staven, dat over een grote lengte in een rechte lijn naast elkaar liggen, worden gemeten.


Dieper gelegen wapening kan niet worden gedetecteerd met de ferroscan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Hilti X-scan 1000 Radar. Met de X-scan radar wordt een radargolf [elektromagnetische straling] de ondergrond ingestuurd. Deze radargolf reflecteert op objecten die een andere permittiviteit [weerstand voor elektromagnetische straling] hebben dan het beton, zoals betonstaal of lucht. De reflecties worden door het apparaat weer opgevangen. Deze stralen worden bewerkt en het resulterende echogram geeft een beeld van de opbouw van de ondergrond.