Niet destructief betononderzoek (Ferroscan)

Boosten Betonadvies beschikt over de HILTI Ferroscan PS200 en PS300. Met de Hilti Ferroscan kan de wapening in het beton op niet-destructieve wijze worden gelokaliseerd. Deze techniek is gebaseerd op het opwekken van een magnetisch veld in de wapeningsstaven en het detecteren van deze velden. De sterkte van dit veld is afhankelijk van de diameter van en de dekking op de wapening. Door analyse van de meetgegevens worden het aantal wapeningsstaven, hun positie en de (indicatieve) diameter van de wapeningsstaven bepaald.
Toepassingsgebieden

Ø    Bepalen van wapeningsconfiguratie en ligging van de wapening ten behoeve van constructieve controle

Ø    Controleren van betondekking als onderdeel van uitvoeringscontrole

Ø    Bepalen van de betondekking bij onderhoudsinspectie

Ø    Bepalen ligging van de wapening voor destructief onderzoek en diamantboringen

Veldscan ???????????????????????????????