Beheer en onderhoud civiele kunstwerken

Boosten Betonadvies v.o.f. houdt zich al jaren bezig met het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken in verschillende gemeenten. Hiervoor worden inspecties uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van de kunstwerken binnen het areaal. 

Elk areaal kan uit verschillende civiele kunstwerken en materialen [vooral beton, hout , metselwerk en staal] bestaan, waaronder: bruggen, duikers, viaducten, tunnels, stuwen, keerwanden, trappen, hekken, geluidschermen, hellingbanen, vlonders en leuningen.

De inspecties worden uitgevoerd volgens CUR-Aanbeveling 117 “Inspectie en advies kunstwerken”. Hierbij wordt vaak toegepast: 

  • Schouw [A1] – Dit is een visuele inspectie waarbij eventuele [acute] bedreigingen voor de gebruiksveiligheid van gebruikers, passanten en [onderhouds]personeel en hun bezittingen worden beoordeeld;
  • Toestandsinspectie [B2] – Dit betreft een visuele inspectie om de functionele toestand van de constructie vast te stellen. Hierbij wordt van de zichtbare onderdelen de huidige onderhoudstoestand beoordeeld en vastgelegd op inspectietekeningen.

Tijdens deze inspecties is het mogelijk dat bij enkele kunstwerken [of elementen / bouwdelen] de onderhoudsconditie nader onderzocht dient te worden. Op basis van het aanvullend onderzoek kunnen beheersmaatregelen worden vastgesteld.