Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvèdére – Betonherstel EIFFELGEBOUW

PROJECT; Cascoherstel EIFFELGEBOUW te Maastricht

OPDRACHTGEVER: WOM Belvèdére

Het Eiffelgebouw van de voormalige Sphinxfabriek te Maastricht is een rijksmonument en krijgt medio 2017 een nieuwe bestemming o.a. als “studenthouse”. Als onderdeel van de renovatie is constructief betonherstel noodzakelijk. Het betonherstel wordt uitgevoerd door Waprof Hoensbroek op basis van CUR-Aanbeveling 118:2015 ‘Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton’ verschenen. Deze nieuwe Aanbeveling vervangt de CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55 en sluit aan op de Europese norm serie NEN-EN 1504  “Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies”.

Boosten voert tijdens de uitvoering van het betonherstel kwaliteitscontroles uit volgens CUR Aanbeveling 118. Hierbij worden de werkzaamheden voor en tijdens de uitvoering getoetst aan het werk- en keuringsplan van opdrachtnemer. Het kwaliteitsniveau van de betonreparatie wordt beoordeeld op basis van CUR Aanbeveling 118 “Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton.