Vloeistofdichte voorzieningen

Boosten is Deskundig Inspecteur en inspecteert namens het inspectiebureau Leycon Inspectie bodembeschermende voorzieningen. Leycon Inspectie is geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties aan bodembeschermende voorzieningen op basis van de ISO/IEC 17020 door de “Raad voor Accreditatie” en het accreditatieschema AS-6700.

Een voorziening kan als vloeistofdicht worden aangemerkt, indien is voldaan  aan alle eisen die zijn vastgelegd in SIKB Protocol 6701. Als een voorziening vloeistofdicht is kan een “Verklaring Vloeistofdichte Voorziening” worden verstrekt.

SIKB 6701

Stichting SIKB staat voor Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer en waarborgt de kwaliteit van inspecties en adviezen op het gebied van bodembeschermende voorzieningen.