Niet destructief onderzoek (PS1000 X-Scan Radar)

Betontechnisch adviesbureau BOOSTEN beschikt naast de Hilti Ferroscan PS250 ook over de Hilti PS1000 X-scan (betonradar). Met de radartechniek van de Hilti PS 1000 X-scan kunnen verschillende objecten (wapening, voorspankabels en leidingen) in beton tot een diepte van 300 mm worden gedetecteerd. Met de Hilti PS 1000 X-Scan betonradar kan nauwkeurig een beeld van de wapeningsconfiguratie in beton in 2D en 3D formaat tot 300 mm diepte worden bepaald. Met de combinatie van beide Hilti systemen, de PS250 met de PS1000, kunnen gewapende en voorgespannen betonelementen in één keer gescand en geanalyseerd worden. Het gezamenlijk bereik en kwaliteit van data van beide systemen zorgt voor een groot voordeel in de analyse van betononderzoek.

https://www.youtube.com/watch?v=xVTCkN1nQJc