PROJECT: Noorderbrug te Maastricht

OPDRACHTGEVER: Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère

In Maastricht wordt na de voltooiing van de A2-tunnel de verkeersstructuur aangepast bij de Noorderbrug. Strukton realiseert in opdracht van gemeente Maastricht de nieuwe oost-west verbinding. De realisatie vindt plaats op basis van systeemgerichte contractbeheersing (SCB). BOOSTEN is namens opdrachtgever als waarnemer betrokken bij de realisatie van de kunstwerken.